Ligazóns

Biblioteca Pública Juan Compañel
Telf.: 986 229 074 Fax. 986 227 342 Correo electrónico: bibli.central.vigo@xunta.es
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E RECURSOS FEMINISTAS
Telf.: 986 229 074 Correo electrónico: centro.documentacion.feminista@vigo.org
Festival Alternativo das artes escénicas de Vigo-ALT
Telf.: 637 08 18 88 / 986 42 25 41 Correo electrónico: altvigo@yahoo.es
Festival de Jazz IMAXINA SONS
Telf.: 986 810 246 Fax. 986 810 138 Correo electrónico: ofi.areacultural@vigo.org - www.imaxinasons.com
FUNDACIÓN LAXEIRO
Telf.: 986 438 475 Fax. 986 438 475 Correo electrónico: info@laxeiro.es
MARCO. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO
Telf.: +34 986 113900 Fax. +34 986 113901 Correo electrónico: info@marcovigo.com
MUSEO LISTE
Telf.: +34 986 244 698 Fax. 986 298 229
SINSALAUDIO
Telf.: 986 13 54 96 Correo electrónico: prensa.sinsalaudio@gmail.com
XUVENTUDE VIGO
Telf.: +34 986 229 074 Fax. +34 986 227 342 Correo electrónico: xuventude@vigo.org