Abertos os prazos de inscrición para o coro e a orquestra xuvenís XOVIGO

20 de agosto de 2010-

No caso da orquestra, a data límite de inscrición é o 19 de novembro, e as probas terán lugar os días 28 e 29 de decembro no Círculo Mercantil de Vigo.
Para o coro, os/as interesados/as poderán inscribirse até o 15 de setembro, con posibilidade
de ampliación de prazo. A data estimada para as probas sitúase na segunda quincena de outubro.